Poniżej znajdziesz ważne wskazówki odnośnie bezpiecznego korzystania z NEXONE, czyli urządzenia podgrzewającego typu IQOS. Użytkownie podgrzewacza NEXONE zgodnie z poniższymi poradami gwarantuje, że będziesz dłużej cieszyć się pełną funkcjonalnością podgrzewacza i unikniesz najczęstszych błędów podczas jego stosowania.

Porady bezpieczeństwa użytkowania podgrzewacza NEXONE

 • nie należy używać urządzenia podgrzewającego ze zdjętą zaślepką, w przeciwnym razie może to spowodować obrażenia ciała,
 • jeśli podczas ładowania urządzenie wpadnie do wody, nie należy go dotykać, w przeciwnym razie może to doprowadzić do obrażeń ciała. Należy niezwłocznie odłączyć urządzenie i wyciągnąć je z wody przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa,
 • nie należy próbować naprawiać, ani otwierać urządzenia, ani wymieniać jego baterii, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała,
 • jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, np. pojawiają się iskry lub nie ogrzewa prawidłowo, gdy nie jest w trybie używania lub ładowania, należy natychmiast przerwać jego użytkowanie,
 • nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani wystawiać go na działanie ekstremalnych temperatur lub wilgoci,
 • nie należy używać urządzenia w miejscach, gdzie występują substancje palne, ciecze i gazy lub gdzie przechowywany jest tlen,
 • w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że sprzęt został uszkodzony, zmodyfikowany, zdemontowany lub został zanurzony w cieczy, nie należy go używać, gdyż w przeciwnym razie może to spowodować obrażenia ciała,
 • nie należy wkładać do urządzenia niczego innego niż wkład do tego przeznaczony. Po wyłączeniu i schłodzeniu urządzenia, należy usunąć z niego pozostałości wkładu za pomocą narzędzia do czyszczenia,
 • trzymaj urządzenie do podgrzewania NEXONE poza zasięgiem dzieci,
 • nie zdejmuj nakrętki podczas użytkowania. Jeżeli wkład zostanie wyjęty podczas użytkowania, urządzenie nie zatrzyma ogrzewania. W tym przypadku, należy natychmiast wyłączyć urządzenie,
 • nie upuszczaj urządzenia i nie narażaj go na silne wibracje.

Dodatkowe informacje na temat obsługi podgrzewacza NEXONE

author-avatar

Producent wkładów i podgrzewaczy

Nexus to producent nowej generacji wkładów do podgrzewaczy - zaprojektowanych, aby dać maksymalną satysfakcję jak wkłady tytoniowe. Serie wkładów NEXUS z nikotyną oraz NEXUS FREE bez zawartości tytoniu, nikotyny oraz substancji smolistych, dedykowane osobom aktywnym fizycznie, realizującym w pełni swoje pasje.

powiązane posty